อนุทิน 154190 - บุษรัตน์ พุมมา

วันที่19-21 ได้เข้ารับการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน วันที่19เข้าการรายงานตัวและทำกิจกรรมต่างๆ วันที่20เริ่มทำแผนที่ทำการSOWTต่างๆ และวันที่21ก็มาเข้ารับการปฐมนิเทศและมีการเซอร์ไพร์วันเกิดของอาจารย์ที่มาปฐมนิเทศอีกด้วยและได้รับความรู้ในเรื่องของแผนที่เดินดินการทำSOWTการทำประชาคมการควบคุมการจัดเวทีการประชาคมทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องมือความเห็น (0)