อนุทิน 154177 - พันธกานต์ กมลเวชช์

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้ฝึกประการณ์ โดยมีน้อง ๆ โรงเรียนศาลเจ้า ชั้นประถมศึกษา ป.3-ป.6 จำนวน 60 คน มามาดูงานที่หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)