อนุทิน 154172 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กรณีโลกแห่งแบบตามมุมมองของพลาโต้นั้นก็เป็นเพียงโลกในจินตนาการเท่านั้นเอง  ซึ่งเป็นความเชื่ออันเป็นเรื่องเฉพาะตัว  ส่วนตัว  เหมือนกับการนับถือศาสนา  ที่ไม่มีที่สิ้นสุด  แต่โลกกลมนี้สิได้มาจากความรู้เป็นสากล  ข้ามพรมแดน  เป็นส่วนรวม  และมีที่สิ้นสุด

เขียน 02 Aug 2017 @ 20:34 ()

คำสำคัญ (Tags) #ข้อคิด#วัฒนธรรมท้องถิ่น#อุทัย เอกสะพังความเห็น (0)