อนุทิน 154159 - นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

หนังสือฟรีของ PacktPub วันนี้คือ

Mastering Python for Finance

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

หนังสือเล่มนี้แนะนำการใช้ภาษา Python สำหรับแก้ปัญหาทางด้าน สถิติ และ คณิตศาสตร์ ที่นำเอาไปใช้ทางด้านการเงิน

เขียน 02 Aug 2017 @ 08:55 ()

คำสำคัญ (Tags) #python#mastering#finance#PacktPub Free-Learning Ebookความเห็น (0)