อนุทิน 154148 - จักรกฤษณ์ อยู่มากญาติ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้เข้ารายงานตัวหน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนก

เขียน 01 Aug 2017 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)