อนุทิน 154121 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษานี้น่าสนใจมาก เป็นการศึกษาว่ากลุ่มผู้ที่แพทย์ที่ตรวจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์สำหรับตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงของคนไข้ที่แพทย์ควรจะคิดถึงการตรวจคัดกรอง และการดูแลจัดการภาวะก่อนเบาหวานของแพทย์ในอเมริกา โดยใช้แบบสอบถามแพทย์ทั่วไปที่มาประชุมประจำปี 155 คน ผลการศึกษาที่ได้น่าสนใจ เพราะแสดงให้เห็นว่าแพทย์ก็ยังมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ที่ใช้เพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานในสัดส่วนที่ไม่มากนัก มีย่อหย่อนในหลายๆประเด็นทีเดียว ซึ่งหากแพทย์ไม่รู้ ไม่สามารถช่วยแนะนำก็น่าเสียดายที่การจะลดอัตราส่วนคนเป็นเบาหวานก็อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อย ทั้งๆที่ในภาวะก่อนเบาหวานนี้ หากรู้ก่อนและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติไม่เป็นเบาหวานได้ในสัดส่วนที่สูงทีเดียว
อ่านการศึกษานี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปด้วยเลย อ่านได้จาก Survey of primary care providers’ knowledge of screening for, diagnosing and managing prediabetes. J Gen Intern Med. Published online July 20, 2017. doi:10.1007/s11606-017-4103-1.

เขียน 31 Jul 2017 @ 14:02 () แก้ไข 31 Jul 2017 @ 14:06, ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาวะก่อนเบาหวาน#การตรวจคัดกรอง#แพทย์ทั้วไปความเห็น (0)