อนุทิน 154115 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 14:00-15:00 น. วันสุดท้ายของการฝึกงาน

เขียน 31 Jul 2017 @ 08:57 ()


ความเห็น (0)