อนุทิน 154113 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.00-12.30น. บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดศูนย์

เขียน 31 Jul 2017 @ 08:45 ()


ความเห็น (0)