อนุทิน 154112 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

08:10-12:00น.ทำงานกลุ่ม

เขียน 31 Jul 2017 @ 08:38 ()


ความเห็น (0)