อนุทิน 154111 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 14:00-15:00 น. วันสุดท้ายของการฝึกงาน.

เขียน 31 Jul 2017 @ 08:37 ()


ความเห็น (0)