อนุทิน 154110 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00-12.30น. แก้ไขงานคู่.

เขียน 31 Jul 2017 @ 08:36 ()


ความเห็น (0)