อนุทิน 15411 - ภูสุภา

  ติดต่อ

@15405- องค์ประกอบของวันอาสาฬหบูชา น่าจะหมายถึง

1.การแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตะนะสุตร

2.การมีการประกาศการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปให้แพร่หลายเป็นครั้งแรกโดยมีกงล้อแห่งธรรมเป็นคล้ายสัญญลักษณ์ นครปฐมยังมีพระธรรมจักรอยู่จนวันนี้ ได้มาจากพระเจ้าอโศกมหาราช

3.พระพุทธบัญชาให้เผยแผ่พระพุทธ ธรรมโดยเสมอภาค

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)