อนุทิน 15411 - ภูสุภา

@15405- องค์ประกอบของวันอาสาฬหบูชา น่าจะหมายถึง

1.การแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตะนะสุตร

2.การมีการประกาศการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปให้แพร่หลายเป็นครั้งแรกโดยมีกงล้อแห่งธรรมเป็นคล้ายสัญญลักษณ์ นครปฐมยังมีพระธรรมจักรอยู่จนวันนี้ ได้มาจากพระเจ้าอโศกมหาราช

3.พระพุทธบัญชาให้เผยแผ่พระพุทธ ธรรมโดยเสมอภาค

 

เขียน 15 Jul 2008 @ 22:56 () แก้ไข 15 Jul 2008 @ 22:56, ()


ความเห็น (0)