อนุทิน 154099 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๔๘๔ |

"บล็อกใหม่"

นั่งจัดของที่บ้านทุกวัน
วันนี้ (๓๐ ก.ค.๖๐) เจอสมุดบันทึกเก่า ๆ หลายเล่ม
ถึงแม้ว่าปี ๆ หนึ่งอาจจะบันทึกไม่ค่อยจะครบวันเท่าไหร่นัก
แต่ก็รู้สึกทึ่งตัวเองเหมือนกันว่า เขียนบันทึกเป็นกับเขาด้วย
คือ มันนานมากจนจำไม่ได้

บางบันทึก กลัวจะหายไปตามสภาพของสมุดบันทึก
เลยมีความคิดว่า จะนำมาพิมพ์เก็บไว้ใน G2K ก็แล้วกัน

ดังนั้น จึงได้สร้างสมุดบันทึกเล่มที่ ๒๑ ชื่อ 

กาลครั้งหนึ่งของความรัก

เพื่อทำหน้าที่ในการเก็บข้อความเก่า ๆ 
บันทึกเก่า ๆ จากสมุดบันทึกเล่มเก่า ๆ

เนื้อหา งดงามบ้าง ไม่งดงามบ้าง
ตามอารมณ์ในแต่ละช่วงอายุ ;)...

เขียน 31 Jul 2017 @ 01:31 () แก้ไข 31 Jul 2017 @ 01:39, ()

คำสำคัญ (Tags) #บล็อก#กาลครั้งหนึ่งของความรักความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ระลึกอดีต … เตรียม สว. หรือคะ