อนุทิน 154080 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:30-17:00 ทำประโยชน์ให้กับศูนย์

เขียน 30 Jul 2017 @ 15:28 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 20:37, ()


ความเห็น (0)