อนุทิน 15408 - กมลวัลย์

กมลวัลย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@15405 เกือบ log off ไปแล้ว ^ ^

พี่ก็ไม่รู้มากนักนะ ไม่เคยศึกษาลึกซื้งเลย แต่ลองไปดูที่ลิงค์นี้ ดูนะ

พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา (เทศนาครั้งแรก) ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา โดยธัมมจักรก็คือวงล้อแห่งธรรมซึ่งการหมุนนั้นน่าจะหมายถึงการแผ่ขยายธรรมไปทั่วนั่นเอง

เนื้อหาที่สอนโดยหลักคือทางสายกลาง (มัชฌิชาปฏิปทา) คืออย่าทำอะไรสุดโต่งเกินไป แสวงหาความสุขมากเกินไปก็ไม่ใช่ ทรมาณตัวเองก็ไม่ทำให้พบธรรม ทำนองนั้น

เนื้อหาอีกเรื่องหลักๆ คือเรื่อง มรรคมีองค์ ๘ นั่นคือ

  1. ถ้าเรา"เห็นชอบ"
  2. เราก็จะมี"ดำริชอบ"  (คิดสุจริต)
  3. ถ้ามีดำริชอบ ก็จะมีวาจาชอบ (พูดจาสุจริต)
  4. ถ้ามีวาจาชอบ ก็จะมีการกระทำชอบ
  5. เมื่อกระทำชอบ ก็จะมีอาชีพชอบ
  6. เมื่อมีอาชีพชอบ ก็จะมีความเพียรทำแต่ในสิ่งที่ดี (สัมมาวายามะ)
  7. เืมื่อเพียรทำในสิ่งที่ดี นั่นคือมีความระลึกดี มีสติ
  8. เมื่อมีสติ ก็จะมีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน

จะเห็นว่าเนื้อหาของมรรคทั้ง ๘ องค์นั้นต่อเนื่องกัน จะมองให้เป็นวงล้อที่หมุนไปเรื่อยๆ ก็คงได้มั้งคะ (เดาค่ะ)

อีกเรื่องที่ท่านเทศนาคือเรื่องอริยสัจสี่ค่ะ ลองดูรายละเอียดเบื้องต้นในลิงค์นะ

ถ้าให้พี่เดา เนื้อหาทั้งหมดข้างบนนี้คือพระสูตร (เป็นชุดเทศนา)

ส่วนเรื่ององค์ประกอบของวันอาสาฬหบูชานั้น .. ไม่รู้แฮะ.. ไม่แน่ใจว่าครูเขาหมายถึงอะไรจริงๆ ^ ^

เขียน 15 Jul 2008 @ 22:37 ()


ความเห็น (0)