อนุทิน 154077 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

12.00น. พบอาจารย์พี่เลี้ยงและนำเสนอโครงการกลุ่มย่อยให้อาจารย์พี่เลี้ยงฟัง

16.00น. อ.ศานติกร มานิเทศ ครั้งที่2

เขียน 30 Jul 2017 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)