อนุทิน 154075 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

25 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม-เวลา 09.00-12.00น. เตรียมเก็บของและทำความสะอาดหน่วยฝึก 

-เวลา 14.00-17.00น. อาจารย์พี่เลี้ยงได้สรุปผลในการมาฝึกงานที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยายกะตา

เขียน 30 Jul 2017 @ 15:16 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 15:21, ()


ความเห็น (0)