อนุทิน 154074 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 14:00-15:00 น. วันสุดท้ายของการฝึกงาน

เขียน 30 Jul 2017 @ 13:45 ()


ความเห็น (0)