อนุทิน 154073 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 08.30-14.00 อบรมการทำน้ำยาไล่แมลง

เขียน 30 Jul 2017 @ 13:44 ()


ความเห็น (0)