อนุทิน 154072 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา8.30-14.00น.ทำงานที่ศูยน์เศรษฐกิจบ้านยายกะตา

เขียน 30 Jul 2017 @ 13:39 ()


ความเห็น (0)