อนุทิน 154071 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เวลา 8:10-12:00น. ทำงานกลุ่ม
เขียน 30 Jul 2017 @ 13:35 ()


ความเห็น (0)