อนุทิน 154066 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

สวัสดีครับกับวันหยุดของใครหลายๆคน
เช้านี้เรามาเรียนรู้ประเด็นสำคัญในวงจรการบริหารกันดีกว่าครับ
เป็นความจริงที่ว่า เมื่อเป้าหมายชัดเเล้ว วิธีการต่างๆจะถูกสร้างมารองรับกับเป้าหมายที่ชัดเจนของทีมงานคุณ
.
"การตั้งเป้าหมาย" ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของวงจรการบริหาร ผู้ร่วมทำงานของคุณ วงจรที่ว่านี้มีอยู่ สาม ระยะด้วยกัน คือ
.
ระยะที่ 1 "หารือ"
เป็นการพูดถึงรายละเอียดของเป้าหมายที่พึงประสงค์ ตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดหวังแก่ผู้มีส่วนร่วมทุกคน
.
ระยะที่ 2 "ประณีประนอม"
ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเป้าหมายในทุกเเง่มุม
.
ระยะที่ 3 "ข้อตกลง"
เป็นข้อผูกมัดในการบรรลุเป้าหมายภายใต้หลักเกณฑ์บางอย่างที่เห็นพ้องกัน (เช่น ระยะเวลากำหนดเเล้วเสร็จ,ทรัพยากรที่ใช้ ฯลฯ)
.....
ให้ความสำคัญต่อการตั้งเป้าหมาย เท่ากับว่าคุณเเละทีมงานทำงานสำเร็จไปเเล้วเกือบครึ่งครับ...ประเด็นนี้สำคัญ ตั้งเป้าหมายงาน เป้าหมายชีวิตที่เป็นระบบกันเถอะครับ


เขียน 30 Jul 2017 @ 08:23 ()

คำสำคัญ (Tags) #การตั้งเป้าหมายความเห็น (0)