อนุทิน 154057 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 24กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

ร้วมปลุกต้นชะอมกับชาวบ้านหมู่ที่10 ละกลุ่มก.ศ.น เพื่อขยายพันธ์ ของต้นชะอม

09.00น-16.00 น.

เขียน 29 Jul 2017 @ 14:08 ()


ความเห็น (0)