อนุทิน 154056 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 23กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

ลงใบลงเวลา และทำแบบประเมินเพื่อให้พี่เลี้ยงได้ประเมิน 08.30-16.30 น.

เขียน 29 Jul 2017 @ 14:05 ()


ความเห็น (0)