อนุทิน 154055 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 22กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

นิเทศงานครั้งที่2 กับอาจารย์ ปิยนาท อิ่มดี ได้คำปรึกษาและนำโครงการมาปรับรูปเล่มให้สมบูรณ์  เวลา 08.30-14.00น

เขียน 29 Jul 2017 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)