อนุทิน 154054 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 21กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  


จัดประชาคม ของชาวบ้านหมู่ที่11 เพื่อนำเอาวุ้นมะพร้าวมา สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของชาวบ้านพร้อมขอเสนอแนะ ตั้งแต่เวลา08.30-16.00 น.

เขียน 29 Jul 2017 @ 13:59 ()


ความเห็น (0)