อนุทิน 154053 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 20กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

ช่วยลุงสมหวังหรือลุงพี่เลี้ยงเก็บเครือกล้วยในสวนของลุงเอง และมาชนิดประเพศ เพื่อจำหน่าย

ในเวลา08. 30-16.00 น.

เขียน 29 Jul 2017 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)