อนุทิน 154052 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 19กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

สาธิตการทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอม เพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 08-15.00 น.

เขียน 29 Jul 2017 @ 13:53 ()


ความเห็น (0)