อนุทิน 154051 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 18กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ  

สาธิตการทำวุ้นมะพร้าว 

การนำสีธรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อประหยัดงบประมาณ 08. 30-16.30 น.

เขียน 29 Jul 2017 @ 13:52 ()


ความเห็น (0)