อนุทิน 154031 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560


- ทำเอกสารประวัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติให้สำนักงาน และถ่ายเอกสารเย็บเข้าชุดให้เรียบร้อย

- ถ่ายเอกสารงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายความเห็น (0)