อนุทิน 154030 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560


- เวลา 09.00 น. - 12.00 น. อาจารย์ธงชัยมานิเทศการฝึกงานครั้งที่ 2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ แนะวิธีการปฏิบัติตัวในขณะฝึกงาน และการทำรายงานต่างๆ

- เวลา 15.00 - 17.00 น. คีย์ข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพคนพิการลงในระบบต่อจากเมื่อวานนี้ความเห็น (0)