อนุทิน 154028 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560


ลงชุมชนสงวนคำ จัดสถานที่ให้กับชุมชน จัดต้นไม้ จัดเก้าอี้ เพื่อเปิดงานศูนย์เฝ้าระวังยาเสพติดความเห็น (0)