อนุทิน 154026 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560


ลงชุมชน และจัดสถานที่เพื่อร่วมการเปิดงานบูธต่างๆ เช่น เงินออม การรักษาสุขภาพ การนวดจุดตามร่างกาย การทำน้ำยาล้างจานใช้เองความเห็น (0)