อนุทิน 154025 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560


ลงพื้นที่ทำแบบสำรวจตลาด 79 ชุมชน ซอย 79 (เพชรเกษม) เกี่ยวกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาว่าประชาชนต้องการแก้ไขปัญหาอะไร สอบถามเรื่องรายได้แต่ละครัวเรือน การเก็บข้อมูลโดยการสอบถามชาวบ้านในชุมชนความเห็น (0)