อนุทิน 154023 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ( วันหยุดชดเชยทางราชการฯ )


ลงพื้นที่ดูพืชผักไฮโดรโปนิกส์ที่ชุมชนสงวนคำ และได้ศึกษาถึงวิธีการปลูก การดูแล ค่าใช้จ่าย และผลผลิตความเห็น (0)