อนุทิน 154019 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560


05.30-13.00น. จัดสถานที่ ช่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเก็บโต๊ะเก้าอี้เมื่อเสร็จงานความเห็น (0)