อนุทิน 154017 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560


ลงชุมชนสงวนคำ มีวิทยากรมาบรรยายเรื่อง การกำจัดยุงลายแทนสารเคมี คือ การเอาเกลือแกงใส่ไว้ใต้ทุนบ้านจะได้ไม่เป็นอันตราย พร้อมทั้งแนะนำวิธีกำจัดยุงลาย และวิธีป้องกันยุงทั้ง 12 วิธี โดยให้ใช้ ตะไคร้หอม ทาโลชั่น อยุใกล้พัดลมความเห็น (0)