อนุทิน 153999 - สัมฤทธิ์

•24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา09.00-14.00น. พิมพ์งานโครงการ

เขียน 26 Jul 2017 @ 15:37 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 15:59, ()


ความเห็น (0)