อนุทิน 153998 - สัมฤทธิ์

•23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา09.00-14.00น. ถางหญ้าที่รกราก

เขียน 26 Jul 2017 @ 15:37 () แก้ไข 31 Jul 2017 @ 21:24, ()


ความเห็น (0)