อนุทิน 153993 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:10-12:00น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 26 Jul 2017 @ 12:14 ()


ความเห็น (0)