อนุทิน 153990 - แคทรียา นาคอาจ

23กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00-12.30น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 26 Jul 2017 @ 11:47 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 11:56, ()


ความเห็น (0)