อนุทิน 153966 - พัชราพร สุขศรี

23 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ทำการปลอกเปือกกล้วยเพื่อทำการทำกล้วยอบแห้ง

เขียน 25 Jul 2017 @ 22:54 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 สะพานดำความเห็น (0)