อนุทิน 153964 - ชนารินทร์ สอนส่งกลิ่น

ทดลองวิทีการใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดต้นฝักข้าวเพื่อไลาเพียไล่แมลงศรัตรูพืช

เขียน 25 Jul 2017 @ 22:44 ()


ความเห็น (0)