อนุทิน 153962 - พัชราพร สุขศรี

21กรกฎาคม2560

ศูนย์การเรียนรูู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู้บ้านสะพานดำ

นำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งไปขายที่งานผักผลไม้หรือโอท๊อปและได้รับรางวัลที่3ผลฝรั่งที่สวยและรสชาติดี

เขียน 25 Jul 2017 @ 22:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)