อนุทิน 153960 - พัชราพร สุขศรี

20 กรกฎาคม2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาการเลี้ยงใส่เดือนกลับปุ๋ยมูลใส่เดือนช่วยทำลายขยะและน้ำฉี่ใส่เดือนไว้ใช้กับทางเกษตรที่สวนเกษตรบ้านสะพานดำคุณจรัล อรุณศิริวัฒน์ประธานสภาเกษตรมาร่วมเป็นวิทยากร


เขียน 25 Jul 2017 @ 22:28 () แก้ไข 25 Jul 2017 @ 22:40, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)