อนุทิน #15395

เปลวเทียนละลายแท่ง...เพื่อ...เปล่งแสงอันอำไพ

ชีวิตมลายไป...เหลือสิ่งใด....ทิ้งไว้แทน

ขอใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยการ ตั้งมั่นทำความดี ...ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

เขียน:

ความเห็น (0)