อนุทิน 153945 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสะพานดำ

คณะนักบริหารการพัฒนาการเกษตร ของอำเภอบางแพได้มาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวน้ำหอมกับการดูแลไม่ให้หนอนกินยอดมะพร้าวน้ำหอมและลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้เยอะให้กับชาวบ้านสะพานดำ

เขียน 25 Jul 2017 @ 08:53 ()


ความเห็น (0)