อนุทิน 153940 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่5ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

มีการได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนแดง เพื่อให้ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน ช่วยทำลายขยะ และน้ำฉี่ไส้เดือนไว้ใช้ทางการเกษตร ที่สวนเกษตรบ้านสะพานดำ คุณจรัล อรุณศิริวัฒน์ ประธานสภาเกษตรอำเภอบางแพ มาร่วมเป็นวิทยากรสอนด้วยโดยพร้อมให้นำไปดูแลที่บ้านต่อด้วย

เขียน 25 Jul 2017 @ 08:14 ()


ความเห็น (0)