อนุทิน 153933 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

24 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09.00-12.00 น. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ 


เวลา 16.00-17.00 น. ให้อาหารปลาดุก

เขียน 24 Jul 2017 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)