อนุทิน 153929 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:10-12:00น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 24 Jul 2017 @ 20:17 () แก้ไข 25 Jul 2017 @ 15:20, ()


ความเห็น (0)